190.000

Glock 300.000

Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Đặt Hàng

5. Lục bắn từng viên đạn xốp- 190k
6. D.E liên thanh đạn nhựa 330k
7. K98 bắn từng viên đạn nở - 350k
8. M4A1 liên thanh đạn nở - 950k
9. M416 phát 1 đạn thạch 350k
10. AK47 phát 1 đạn thạch 350k
11. AWM bạc từng viên đạn nở - 400k
12. AWM từng viên đạn nở - 350k

MUA NGAY

Glock - 190k

1- Các mẫu bắn từng viên
(mẫu liên thanh cuối trang)
 

250.000

Glock 300.000

Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Đặt Hàng

Glock 18 bắn từng viên - 250k
K98 bắn từng viên - 350k
AWM bạc bắn từng viên - 400k
M416 bắn từng viên - 400k
Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Mẫu 12 (các mẫu còn lại bắn tương tự)

K98, AWM, M416 (43) - 350k 

Các mẫu súng bắn từng viên một

1 gói đạn 10 viên 30k,
 Phụ kiện laze, đèn pin, reddot 50k/cái

Mẫu 5

Mẫu 6

2 - Các mẫu súng bắn liên thanh  

Clip test trực tiếp

Feedback từ khách hàng

MUA NGAY

Đặt Hàng

1. AUG liên thanh - 1tr2
2. M416 liên thanh - 850k
3. AK47 liên thanh - 1tr2
4. AK47 liên thanh + Glock- 750k

Được kiểm tra trước khi thanh toán

1 gói đạn thạch 5000 viên 50k, ngâm trong nước 2h trước khi sử dụng

Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán

Hotline: 0983.158.172

Email: support@HotZonePH.com

Website: https://HotZonePH.com

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Chính sách giao hàng và đổi trả

Artboard 26

Chính sách bảo hành

Quyền riêng tư

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Liên hệ